Disclaimer

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze
informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. ICAK-Benelux sluit alle aansprakelijkheid uit voor
elke directe of indirecte schade, van welke aard ook, voortvloeiende uit het gebruik van
deze website en/of de informatie die via deze website is verkregen.

Je formulier is succesvol verzonden

Gelieve het gepaste bedrag te betalen met vermelding van je naam aan 

ICAK-Benelux v.z.w.

IBAN: BE20 2800 7343 0956

BIC: GEBABEBB